Sản Phẩm Thiết bị y tế - Inox y tế Thái Minh

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe lăn tay

  Xe lăn tay XL 02

  Mã sản phẩm : XL 02

  Giá : Liên hệ

  Tình trạng : Còn hàng

 • Mô tả chi tiết Thiết bị y tế - Inox y tế Thái Minh

  Thiết bị y tế - Inox y tế - Thiết bị y tế - Inox y tế - Thiết bị y tế - Inox y tế

  KT:

Xe đẩy bệnh viện

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe cáng có đầu nâng, lan can

  Xe cáng có đầu nâng, lan can

  Mã hàng: X001

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Thương lượng

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe tiêm 2 tầng có xô

  Xe tiêm 2 tầng có xô

  Mã hàng: X002

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Thương lượng

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe tiêm 3 tầng có khay có xô

  Xe tiêm 3 tầng có khay có xô

  Mã hàng: X003

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Thương lượng

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe tiêm hai tầng

  Xe tiêm hai tầng XT 02

  Mã hàng: XT 02

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe tiêm ba tầng

  Xe tiêm ba tầng XT 03

  Mã hàng: XT 03

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe tiêm ba tầng

  Xe tiêm ba tầng XT 03_1

  Mã hàng: XT 03_1

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe tiêm bốn ngăn

  Xe tiêm bốn ngăn XT 04

  Mã hàng: XT 04

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe chở quần áo bẩn phòng mổ

  Xe chở quần áo bẩn phòng mổ XQA 01

  Mã hàng: XQA 01

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe chở đồ giặt

  Xe chở đồ giặt XG 01

  Mã hàng: XG 01

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe chở bình oxy

  Xe chở bình oxy XOX 01

  Mã hàng: XOX 01

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe chở bình oxy

  Xe chở bình oxy XOX 01_1

  Mã hàng: XOX 01_1

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Xe chở rác

  Xe chở rác XR 01

  Mã hàng: XR 01

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

Trang 1 2