Sản Phẩm Thiết bị y tế - Inox y tế Thái Minh

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn tiểu phẫu

  Bàn tiểu phẫu BTP 01

  Mã sản phẩm : BTP 01

  Giá :

  Tình trạng : Còn hàng

 • Mô tả chi tiết Thiết bị y tế - Inox y tế Thái Minh

  Thiết bị y tế - Inox y tế

  Thiết bị y tế - Inox y tế Thái Minh

  KT: 1900 x 700 x 750

Bàn bệnh viện

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn tiểu phẫu 2 đầu nâng

  Bàn tiểu phẫu 2 đầu nâng

  Mã hàng: B001

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Thương lượng

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn khám phụ khoa có đệm

  Bàn khám phụ khoa có đệm

  Mã hàng: B002

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Thương lượng

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn khám phụ khoa

  Bàn khám phụ khoa BPK 01

  Mã hàng: BPK 01

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn khám bệnh nhân

  Bàn khám bệnh nhân BK 01

  Mã hàng: BK 01

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn tiểu phẫu

  Bàn tiểu phẫu BTP 01

  Mã hàng: BTP 01

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn đẻ

  Bàn đẻ BD 01

  Mã hàng: BD 01

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn đẻ

  Bàn đẻ BD 011

  Mã hàng: BD 011

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn tít

  Bàn tít BT01

  Mã hàng: BT 01

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn tít

  Bàn tít BT011

  Mã hàng: BT 011

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn inox

  Bàn inox BA 01

  Mã hàng: BA 01

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn inox

  Bàn inox BA 02

  Mã hàng: BA 02

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

 • Thiết bị y tế - Inox y tế Bàn inox

  Bàn inox BA 03

  Mã hàng: BA 03

  Tình trạng : Còn hàng

  Gía bán:Liên hệ

Trang 1 2